Zastosowanie map hydrogeologicznych w odwiertach studni

Nie można zainstalować studnię głębinową w każdym miejscu. Przeciwnie – studnia głębinowa może zostać zainstalowana tylko w miejscu dobrego dostępu do wód podziemnych. Firmy, które zajmują się tym na co dzień, są zaopatrzone w mapy hydrogeologiczne i mapy hydrograficzne.

Zasady ustalania miejsca wykonania odwiertu studni głębinowej

sprawne studnie głębinowe na ŚląskuDzięki tym mapom możliwe jest sprawdzenie, gdzie może znajdować się odpowiednie miejsce na studnię głębinową. Jest to bardzo przydatne w ustalaniu konkretnego miejsca. Lokalizacja studni musi też być korzystna dla klienta firmy. Najlepiej wybierać firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Firmy wykonujące odwierty bardzo często współpracują z geologami, hydrologami. W Polsce południowej warstwy wodonośne występują zazwyczaj na głębokości od 25 do 35 metrów. Prawo wodne ustala, że można wykonać studnię o maksymalnej głębokości 30 m, czyli studnię głębinową. Pobór wody ze studni głębinowej nie może jednak przekroczyć 5 m3/dobę. Dlatego sprawne studnie głębinowe na Śląsku to instalacja, z której można korzystać przez kilkadziesiąt lat nieprzerwanie. Zanim dojdzie do odwiertu studni głębinowej, trzeba złożyć w starostwie powiatowym, urzędzie miasta odpowiednie dokumenty. Jest to zamiar przystąpienia do robót budowlanych, które nie wymagają specjalnego pozwolenia. Firmy wiercące studnie muszą znać się na wszelkich wymogach prawnych dotyczących miejsca wiercenia studni.

Na pewno studnia głębinowa może być wiercona w odległości co najmniej 7,5 metra od rowu przydrożnego. Dodatkowo studnia może być wywiercona co najmniej 5 m od granicy działek. Studnię można wiercić nie bliżej niż 15 m od budynków gospodarskich i miejsc gromadzenia silosów. Studnia powinna znajdować się 70 m od wybiegów dla zwierząt. Chodzi o nieutwardzane wybiegi dla zwierząt gospodarskich.