Zastosowanie i właściwości głowic ultradżwiękowych

Miarodajne wyniki w pomiarze grubości metalu, są możliwe dzięki odpowiedniemu skalibrowaniu. Głowice muszą być odpowiednio dobrane do badanego materiału, oraz dostosowane do danego typu grubościomierza.

Rodzaje i zastosowanie głowic ultradźwiękowych

głowice ultradźwiękoweGrubościomierz ultradźwiękowy to przyrząd, w którym powszechnie stosowana jest metoda podwójnej głowicy wykonującej pomiar, w danym zakresie fal. Należy pamiętać, że grubościomierze nie mierzą grubości, ale czas przejścia fali ultradźwiękowej przez określony materiał. Natomiast grubość jest dopiero później obliczana, według uzyskanego współczynnika prędkości fali. Otrzymaną wartość, wprowadza się jako wartość znaną i wynikającą z odpowiedniego skalibrowania przed badaniem. Dlatego tak ważne jest, aby głowice ultradźwiękowe były odpowiednio dobrane do badanego materiału, oraz zależne od danego rodzaju grubościomierza. Obecnie na rynku, dostępne są grubościomierze ultradźwiękowe, pozwalające na pomiar grubości nie tylko elementów stalowych, ale również wykonanych z innych materiałów, co jedynie jest uzależnione od zastosowanej głowicy. Głowice możemy podzielić na kilka typów: głowice szerokopasmowe, wąskopasmowe, kątowe lub głowice podwójne. Należy pamiętać, że prawidłowy dobór głowic zależy od rodzaju zastosowanego materiału, na przykład głowice szerokopasmowe które dają krótsze impulsy niż wąskopasmowe, będą miały lepszą rozdzielczość, w pomiarach cienkich blach i materiałów powlekanych.

W przypadku elementów silnie skorodowanych, najlepsze będą głowice kątowe, które najlepiej rozróżnią niejednorodność materiału i dadzą prawidłowy wynik. Dlatego też przeprowadzenie pomiaru, oraz dobór odpowiedniej głowicy, powinna wykonywać osoba która posiada wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.