Różne rodzaje zadośćuczynień

W praktyce prawniczej istnieje dział, który zajmuje się walką o zadośćuczynienia z tytułu poniesionego bólu. Termin ten odnosi się w głównej mierze do sprawców i ofiar wypadków. Przedmiotem badania o winie polskiego sądu jest ustalenie winy konkretnego wypadku. Polskie prawo w sposób jasny wyznaje zasadę, że winny zadośćuczynienia jest winowajca zdarzenia, w którym doszło do uszczerbku w sensie materialnym lub niematerialnym.

Kiedy należy nam się zadośćuczynienie?

zadośćuczynienie za doznany bólSprawy o zadośćuczynienie za doznany ból rozstrzygają się głównie wokół kwestii wysokości odszkodowania. Jego ustalenie w sposób bardzo ogólny reguluje ustawa, która mówi, że wysokość odszkodowania powinna być rozważona na płaszczyźnie oszacowania tego, co straciła osoba pokrzywdzona, oraz co mogłaby zyskać, gdyby do danego zdarzenia nie doszło. W myśl powyższego, oszacowanie tego, co straciła osoba pokrzywdzona jest jak najbardziej obiektywne, natomiast kwestia tego, co mogłaby zyskać, jest z natury, bardzo subiektywna i opatrzona dużą dozą spekulatywności. Oczywiście, wszelkie rozważania na temat tego, co dana osoba mogłaby zyskać, muszą być naznaczone dużą dawką realizmu. Poza powyższym istnieje również rodzaj stosunku regulowania za pomocą zadośćuczynienia za doznany ból w sensie fizycznym. W tego typu przypadku mamy do czynienia z zapłatą mającą na celu złagodzenie cierpienia fizycznego spowodowanego czy to wypadkiem, umyślnym spowodowaniem uszczerbku, czy też naruszeniem szeroko pojętych dóbr osobistych.

Niezależnie od rodzaju poniesionej przez nas szkody i sposobu w jaki do niej doszło, o ile nie jest z naszej winy i wskazanie sprawcy nie nastręcza większych wysiłków, może nam przysługiwać odszkodowanie z tytuły poniesionej szkody zarówno w sensie zadośćuczynienia za straty materialne jak i zadośćuczynienia za doznany przez nas ból, który był wynikiem naszego zaniechania działania lub działania osoby trzeciej.