Rola projektanta w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego budynku

W obowiązujących aktach prawnych znajdują się zapisy, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej obiektów. Rolą inwestora oraz zarządcy jest zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów, które określa ustawodawca. W tym celu należy przedsięwziąć odpowiednie kroki mające na celu zainstalowanie w budynku odpowiednich urządzeń oraz systemów. Mowa tutaj chociażby o systemie sygnalizacji, który składa się z kilku zasadniczych elementów.

Jak poprawnie zaprojektować instalację przeciwpożarową?

projektowanie instalacji ppożMożna tutaj wymienić chociażby czujki, centrale czy urządzenia alarmowe. Warto wspomnieć, że projektowanie instalacji ppoż wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia oraz uprawnień. Oprócz odpowiedniego dobrania modeli urządzeń należy je następnie odpowiednio rozmieścić oraz połączyć. Tylko w ten sposób możliwe jest poprawne ich działanie. Kluczem do wykonania wszystkich czynności jest gruntowna znajomość działania urządzeń oraz zagadnień prawnych. Projektant musi bowiem rozmieścić sprzęt tak żeby działał on jak najwydajniej, a zarazem skutecznie. Warto wspomnieć, że urządzenia które wchodzą w skład systemu powinny posiadać odpowiednie dokumenty prawne. Projektant musi czuwać nad tym żeby przewidziane urządzenia posiadały aktualne certyfikaty czy świadectwa dopuszczenia. Tylko taki sprzęt daje gwarancję poprawnego i niezawodnego działania.

Warto dodać, że na rynku funkcjonuje wiele profesjonalnych firm, które zajmują się kompleksowo tematem. Oprócz projektu są one w stanie zamontować urządzenia, a następnie je serwisować. Przeglądy powinny być realizowane przy najmniej raz lub dwa razy do roku. Wszelkie szczegóły są określane w aktach prawnych oraz dokumentacji towarzyszącej produktowi, którą przygotowuje producent. Jak widać obecnie jednym z najważniejszych zagadnień jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed powstaniem ognia.