Przyznawanie dotacji unijnych w Toruniu

 

Od czasu gdy nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej kreatywni Polacy dostali olbrzymią szanse na realizacje swoich planów i marzeń. Osoby mające potencjał, pomysł i odwagę mogą realizować się na wielu płaszczyznach. Wystarczy chcieć. Jednak niezwykle ważnym elementem jest dokładne zapoznanie się programami realizowanymi przez kraj bądź województwo w którym mieszkamy. Nie ma co ukrywać, że zasady przyznawania środków pochodzących z publicznych źródeł  nie są łatwe więc realizacja naszego projektu będzie wymagała czasu na zapoznanie się z przepisami.

Dotacje unijne – gdzie szukać informacji?

toruński urząd marszałkowski - dotacje unijneTemat unijnych dotacji jest bardzo obszerny. Środki płynące z Brukseli do Polski można przeznaczać na przeróżne działania. Mogą z nich korzystać osoby prywatne. Są także programy z których korzystają urzędy w całej Polsce dając tym samym szanse na rozwój miastom i gminom jaki i mieszkańcom poszczególnych miejsc. Dotacje unijne podzielone są na dotacje krajowe, w których jest sześć podstawowych gałęzi. Są to programy takie jak: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia oraz Pomoc Techniczna. Dodatkowo każdy z programów dzieli się na kilka działań. Na realizację przedsięwzięć z poszczególnych gałęzi pewna kwota pieniędzy. Są także programy regionalne. W tym przypadku środki podzielone są na województwa a odpowiedzialność nad odpowiednim rozdysponowaniem tych środków spoczywa na zarządach województw. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego także stworzono kilka podstawowych gałęzi, na które przeznaczane będą unijne środki. W sumie jest 11 tzw. osi priorytetowych nastawionych na realizację inwestycji idących ku najważniejszym dziedzinom życia w regionie.  Każdy kto chcący zapoznać się programami jakie realizowane są w województwie kujawsko pomorskim może wiele dowiedzieć się korzystając z przeglądarki internetowej. Wpisując frazę np. „toruński urząd marszałkowski – dotacje unijne” zostaniemy przekierowani na stronę urzędu marszałkowskiego w Toruniu gdzie uzyskamy już pierwsze informacje na temat dotacji unijnych i wskazówki jak dalej szukać informacji. Struktura finansowania jest różna. Zależy od źródła pochodzenia środków, podmiotu realizującego projekt oraz samego projektu. Podstawowa zasadą o której należy pamiętać to to, że finansowanie obejmuje koszty kwalifikowane. Dla każdego z działań określona jest lista kosztów kwalifikowanych jakie mogą być finansowane przy użyciu dotacji unijnych. Inne koszty pokrywane muszą być ze środków własnych. Dofinansowanie otrzymywane przez beneficjentów jest w formie refundacji poniesionych wydatków, które beneficjent wcześniej pokrył z własnych środków bądź w formie zaliczki na poczet przyszłych kosztów.

Realizacja własnych projektów z udziałem unijnych dotacji nie jest prostym zadaniem. Planując skorzystanie z tego typu środków warto jest poświęcić dużo czasu na zapoznanie się z działaniem w ramach którego będziemy realizować nasz projekt. Trzeba dokładnie zapoznać się z przepisami oraz regulaminami. Warto też zaciągnąć opinii i rady specjalisty z firmy zajmującej się pomocą przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych lub w urzędzie, z którego mamy otrzymać środki na realizację naszego projektu.