prawnik

Prawnicze porady na każdy temat

Ubezpieczamy się od różnych zdarzeń, które mogą wystąpić w przyszłości. W ten sposób chcemy się jakoś zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami owych zdarzeń. Liczymy wtedy na wypłatę odszkodowania. Na rynku istnieje wiele zakładów ubezpieczających, które oferują liczne ubezpieczenia.

Prawnik i jego pomoc w temacie ubezpieczeń

prawnikW związku z tym możemy wyróżnić: ubezpieczenie na życie, które ma charakter samodzielnych polis z tytułu śmierci, trwałej niezdolności do pracy, uszczerbku na zdrowiu. Wyplata tego świadczenia następuje nawet jeśli w zdarzeniu nie uczestniczyła osoba trzecia. Ubezpieczenia grupowe/ pracownicze, takiemu ubezpieczeniu podlegają pracownicy oraz członkowie ich rodzin. Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS, ma charakter obowiązkowy w przypadku pobierania składek na ubezpieczenie wypadkowe lub dobrowolne w przypadku rolników (KRUS). Ubezpieczenie OC ma charakter obowiązkowy i dotyczy np. pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą zazwyczaj domu, mieszkania, gospodarstwa rolnego lub AC ( w przypadku samochodów). W związku z licznymi ubezpieczeniami oraz kłopotliwymi formalnościami, pomóc nam może prawnik, który udzieli nam cennych wskazówek. Kancelaria prawna również ubezpiecza się od różnych zdarzeń jak każdy przedsiębiorca działający na rynku.

 

Dlatego też, kancelaria adwokacka może doradzać przedsiębiorcą od czego powinni się koniecznie ubezpieczyć , a jakie warianty ubezpieczeń powinni potraktować jako dodatkowe. Rzeszów, Kraków, Szczecin odznaczają się największą liczbą ubezpieczeń majątkowych.