Prace ziemne i zabezpieczanie wykopów

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, w tym także zimnych bardzo ważne, aby każdy z robotników zapoznał się z planem  BiOZ czyli planem bezpieczeństwa wykonywanych robót. Jeśli chodzi o prace ziemne to zagrożenia są na każdym kroku. Zacznijmy od pracy z ciężkim sprzętem, a także bardzo często podczas takich prac wykonuje się wykopy, które grożą zawaleniem.

Czy zabezpieczenie wykopów jest ważne?

zabezpieczenie wykopów na budowieDlatego właśnie istotną kwestia jest odpowiednie zabezpieczenie wykopów na budowie. W tym celu stosuje się wiele metod. Po pierwsze każde wykopy powinny być odpowiednio oznakowane. W tym celu używa się specjalnych tablic. Poza tym nie można zapominać aby wykonany już wykop odpowiednio ogrodzić. Szczególnie, gdy jest on wykonany poza terenem budowy, gdzie potencjalni przechodzenie mogą po prostu wpaść do takiego wykopu. Podczas prowadzenia robót i wykonywania głębokich wykopów nie można zapominać o zabezpieczeniu przed osuwającymi się ścian. Zabezpieczenie wykopów na budowie w tej kwestii może być poprzez rozparcie lub podparcie ścian, a także poprzez skarpowanie ścian. Według przepisów do głębokich wykopów zalicza się te, które przekraczają trzy metry. Więc każdy taki wykop musi zostać odpowiednio zabezpieczony. To w jaki sposób zabezpieczyć się wykop na budowie można znaleźć w projekcie robót ziemnych, który przed rozpoczęciem prac musi zawsze być sporządzony. Czasem ten projekt już na etapie wykonywania prac zimnych ulega zmianie, jednak nigdy nie są to jakieś drastyczne zmiany.

Prace ziemne najczęściej są pierwszym etapem prac budowlanych. To one przygotowują teren pod budowę. Często te roboty należą do trudnych i warto zawsze pamiętać o bezpieczeństwie pracowników budowy, ale także i osób postronnych, które mogą znaleźć się w pobliżu prowadzonych prac.