Najlepsze panele warstwowe

Panele warstwowe znane są już od wielu lat lecz nigdy nie osiągnęły takiej jakości jak płyty konstrukcyjno – izolacyjne PIR. Do momentu wprowadzenia do ich budowy pianki poliizocyjanouretanowej (PIR) stosowano powszechnie znane materiały termoizolacyjne jak styropian, wełna mineralna czy później pianka PUR.

Właściwości i budowa paneli warstwowych PIR

płyty warstwowe pirKonstrukcyjno – izolacyjne płyty warstwowe PIR są wynikiem racjonalnego połączenia dwóch komponentów jakimi są okładziny z blach stalowych oraz rdzenia wykonanego z pianki PIR. Blachy salowe będące zewnętrznymi okładzinami to produkty najwyższej jakości zabezpieczone organicznie przed korozją i innymi czynnikami. W zależności od przeznaczenia płyty warstwowej używa się blach falistych, trapezowych lub płaskich. Blachy trapezowe i faliste są używane do produkcji znakomitych płyt warstwowych do pokrycia dachów. Panele z okładziną płaską to materiał konstrukcyjny do budowy hal magazynowych, produkcyjnych, sportowych, obiektów handlowych, budynków inwentarskich, mroźni i chłodni, a także coraz częściej obiektów mieszkalnych. Pomiędzy okładzinami w cyklu produkcyjnym umieszcza się rdzeń ze sztywnej pianki PIR. Producenci oferują płyty warstwowe o różnej grubości tak aby zaspokoić potrzeby wszystkich odbiorców. W celu ułatwienia montażu na etapie produkcji wykonuje się frezowanie bocznych krawędzi. Dzięki takim połączeniom likwiduje się mostki termiczne przez, które mogłoby się przedostawać powietrze. Płyty oferowane są w bardzo różnych kolorach co matę duże znaczenie dla odbiorców.

Panele warstwowe PIR są podstawowym obecnie budulcem lekkich obiektów halowych ze względu na walory termoizolacyjne, odpornościowe, łatwość i szybkość montażu. Obiekty wznoszone przy zastosowaniu paneli warstwowych PIR można wznosić na gruntach o niskiej zwięzłości.