Dlaczego warto założyć firmę w Niemczech?

Nasi zachodni sąsiedzi są krajem o bardzo wysoko rozwiniętej gospodarce, wysokim dostępem do kapitału i ciekawym, odmiennym od naszego systemem emerytalnym i zdrowotnym. System emerytalny w Niemczech jest dobrowolny i można, ale nie trzeba opłacać składek emerytalnych. Podobnie jest z systemem zdrowotnym. Można zdecydować się na pakiet prywatny lub publiczny.

Kilka wymogów formalnych do założenia firmy

założenie firmy w niemczechPolscy przedsiębiorcy, szukający ulgi przed polskim wymiarem podatkowym, właśnie w Niemczech szukają dla siebie azylu. Konieczność comiesięcznego odprowadzania składek społecznych i zdrowotnych, zwłaszcza w perspektywie braku dochodu, prowadzi polskich przedsiębiorców do Niemiec, gdzie reżim ten jest znacznie złagodzony. Polscy przedsiębiorcy, niepłacący podatek ZUS popadają w zaległości i do tego są nieubezpieczeni w danym okresie, za który nie zapłacili. W Niemczech, niepłacenie składek na system zdrowotny nie powoduje zaległości wobec żadnego urzędu, a powoduje jedynie nieubezpieczenie danej osoby. Założenie firmy w Niemczech nie jest procesem trudnym. Należy pamiętać, że firmę w Niemczech, może założyć jedynie osoba posiadająca w Republice Federalnej Niemiec meldunek. Oczywiście, podobnie jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, istnieją takie branże, wobec których prowadzenia wymagana jest odpowiednia koncesja lub pozwolenie. Informacje o wszelkich tego typu wymaganiach, znajdziemy w niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Poza innymi niż w Polsce wymogami związanymi z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, rynek niemiecki oferuje nieporównywalnie wyższe wynagrodzenia niż rynek w Polsce. Osoby znające język niemiecki, które wybadały odpowiednio niemiecki rynek pracy i jej gospodarkę, mogą śmiało ubiegać się o założenie firmy w Niemczech i czerpanie korzyści z dostępu do gospodarki naszych zachodnich sąsiadów.