Cele badań radiograficznych

W diagnostyce urazów, zwyrodnień i chorób wykorzystuje się wiele metod. Często jest to diagnostyka funkcjonalna, czyli próby mięśniowe oraz testy ruchomości stawów. Jednak najbardziej potrzebna jest diagnostyka obrazowa, dzięki której można dokładnie zobaczyć tkanki, które są terapeutycznie istotne i odpowiednio nakierować leczenie.

Niezawodna diagnostyka dzięki badaniom radiograficznym

badania radiograficzneDo badań obrazowych wykorzystuje się specjalistyczną aparaturę, która wychwytuje nawet najdrobniejsze zmiany w organizmie. Najczęściej wykonywane badania to RTG oraz Tomografia Komputerowa. Dzięki tym badaniom można znaleźć przyczyny bólu lub choroby oraz odpowiednio zaplanować terapię. Badania radiograficzne pozwalają na postawienie trafnej diagnozy oraz nakierowanie leczenia. Badanie RTG służy głównie do lokalizowania zmian w układzie kostnym, takich jak zwyrodnienia, złamanie, pęknięcia, czy zwichnięcia. Tomografia Komputerowa służy do badania tkanek miękkich, narządów wewnętrznych, czy mózgu. Pozwala na znalezienie torbieli, przepukliny, czy źródła krwotoku wewnętrznego. W obu rodzajach badań wykorzystuje się promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu promieniowania X. Badania te są skuteczne, ponieważ dzięki nim można wykryć nawet najmniejsze zmiany w układach organizmu. Promieniowanie to emitowane jest w takiej ilości, że nie istnieje ryzyko zagrożenia życia.

Wypadki zdarzają się bardzo często. Nigdy nie wiadomo, czy tylko zbiliśmy mięsień, czy złamała się kość, lub nastąpił krwotok wewnętrzny. Do zdiagnozowania problemu służą specjalistyczne badania obrazowe, pozwalające na wykrycie choćby małych zmian w ustroju. Badania te ułatwiają, a często tylko one umożliwiają postawienie prawidłowej diagnozy. Jest ona bardzo ważna w nakierowywaniu leczenia.